Vardentoppen 5

Nå er også uteområdet overtatt fra Vardenbakken 99.

Vår oppgave er å vedlikeholde uteområdene og vanne trærne inntil 3 ganger i uken nå i begynnelsen.

Plenen er sådd og behøver ikke kunstig vanning.