Om Vardentoppen

Vardentoppen er delt inn i følgende sameier;

Sameiet Vardentoppen 2 - Org Nr. 998410169
Kontaktinformasjon; Ole-Frithjof Arnly

Sameiet Vardentoppen 3 - Org. Nr. 816945852
Kontaktinformasjon; Per Eivind Knardahl

Sameiet Vardentoppen 4 - Org Nr. 916952805
Kontaktinformasjon; Kristin Tangen Johansen

Sameiet Vardentoppen 5 - Org Nr. 918669981
Kontaktinformasjon; Ole A. Seipajærvi
ole@vardentoppen.no